גדליהו הורטיג

עוסק ברפואה משלימה וצייר .
מנסה בעבודותיו לתאר תהליכים העוברים עליו תוך שימוש בסימבוליקה צבע ותנועה.

גלילה למעלה